ITEC STORE

LEGO® EDUCATION SPIKE PRIME לגו ספייק פריים

Age 
 Brand ROBOTIX
 

ערכת רובוטיקה LEGO® Education SPIKE™ Prime ללימוד מקצועות STEAM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, אומנויות, ומתמטיקה) המבוססת על לבני LEGO צבעוניים, חומרה נוחה לשימוש, תכנות בממשק Scratch והמון התנסות מעשית המכינה את התלמידים למקצועות המאה ה-21!

הערכה מתאימה לילדים החל מגילאי 10 ומלווה במערכי פעילות שהותאמו על ידי המומחים הפדגוגיים של חברת רובוטק לתוכנית הלימודים של משרד החינוך במתמטיקה ובמדעים לכיתות ו’-ט’. הילדים מפתחים מיומנויות של חשיבה ביקורתית באמצעות למידה חוויות ומהנה בזמן שהם עובדים על אתגרי STEM מורכבים ומרתקים הרלוונטיים לעולם האמיתי. הם לומדים כישורי עיצוב הנדסי סביב תהליך התיכון, ומכירים את יסודות הבנייה ותכנות רובוטים אוטונומיים באמצעות חיישנים. הלמידה מבוססת פרויקטים המשלבים רכיבי חומרה ותוכנה המאפשרים איסוף נתונים ונתוני ענן.

Request for quote